Bloková vyjímka

S automobilem v záruce, natož v prodloužené záruce, můžu jezdit jenom do servisu příslušné značky. 

Tak tuhle větu jistě znáte sami. O této nepravdě je stále ještě skálopevně přesvědčeno nemálo českých motoristů.

Nejprve si ale řekněme, co je to vlastně ta "bloková vyjímka". Bloková vyjímka je zákonné opatření EU, které umožňuje servis vozidel v záruce i v neznačkovém servise, přičemž toto opatření se vztahuje i na prodloužené servisní intervaly.

O existenci Blokové vyjímky by se mělo dozvědět co nejvíce motoristů - koncových zákazníků. Bloková vyjímka - legislativní úprava Evropské komise č.461-2010

se mj. týká i možnosti servisu a údržby nových vozidel v záruce v nezávislých autoservisech a jasně definuje, že záruční doba nesmí být vázána na opravy a prohlídky v značkových autoservisech a použití originálních náhradních dílů. Vozidlo v době platnosti záruky nemusí být opraveno jen v autorizovaném servisu (kromě výměny a opravy dílů s výrobní vadou a smluvních závazků). Výrobce nesmí odmítnout uznat záruku v případě, že zákazník nechal opravit svůj vůz v nezávislém servisu při dodržení všech výrobcem určených servisních podmínek a použití originálních nebo kvalitativně rovnocenných dílů. Nákup vozidla a jeho servis (poprodejní služby) jsou dvě různé věci. Se svým novým vozem můžete jezdit do ověřeného a spolehlivého nezávislého servisu, pro který se rozhodnete a je schopen takovou opravu a servis kvalitně provést. Každý poskytovatel služby, tedy i autoservis, je zodpovědný za svou práci a nese odpovědnost za její kvalitu. Všechny servisní úkony musí být důkladně zdokumentovány, poskytovatel oprav vozidel musí poskytnout písemné doklady o všech provedených úkonech, zápis do servisní knížky a seznam montovaných dílů.